ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 10-12-2012 ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) ΑΔΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

2) ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-10-2012 

3) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 100,00? ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-10-2012